Monographs and maps

obalka knihy

Dušan Plašienka, Roman Aubrecht, Vladimír Bezák, Miroslav Bielik, Igor Broska, Jana Bučová, Kamil Fekete, Pavol Gaži, Przemyslaw Gedl, Marián Golej, Eva Halásová, Jozef Hók, Martin Hrdlička, Michal Jamrich, Štefan Józsa, Radek Klanica, Patrik Konečný, Michal Kubiš, Ján Madarás, Dušan Majcin, František Marko, Marína Molčan Matejová, Tomáš Potočný, Ján Schlögl, Ján Soták, Guillane Suan, Lenka Šmajová, Viera Šimonová, František Teťák, Ján Vozár

Structure, composition and tectonic evolution of the Pieniny Klippen Belt – Central Western Carpathians contigouos zone (Kysuce and Orava regions, NW Slovakia)

2021
Prirodovedecká fakulta UK, Bratislava
148 p.
ISBN 978-80-223-5236-9


obalka knihy

Peter Vršanský

Cockroaches from Jurassic sediments of the Bakhar Formation in Mongolia

2020
Springer, Cham
98 p.
ISBN ISBN 978-3-030-59406-0

https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-59407-7


obálka knihy

Albert Russ, Richard Kaňa, Stanislav Jeleň, Ľuboš Hrdlovič,

Kvety baní – Minerály stredoslovenskej banskej oblasti

2020
Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok  Banská Štiavnica
290 p.
ISBN 978-80-973265-2-4


obálka knihy

Fridrich Valach

Magnetické búrky: Fyzikálne základy

2020
Vydavateľstvo SÚH
230 p.
ISBN 978-80-89998-11-1Peter Reichwalder, Natália Hlavatá Hudáčková, Ján Madarás, Andrej Ruman

TRITRI: Tatry očami geológov

2020
Slovenské národné múzeum
114 p.
ISBN 978-80-8060-479-0

Download / PDFobálka knihy

Jozef Kráľ, Roman Lehotský, Ján Madarás a kolektív

Veľká kniha o marianskej bridlici

2019
Spolok Permon Marianka
280 p.
ISBN 978-80-972307-1-5

Download / EXEobálka knihy

Ján Soták, Natália Hudáčková, Jozef Michalík, with co-authors Kamil Fekete, Štefan Józsa, Dušan Plašienka, Andrej Ruman & Samuel Rybár

Microfauna and biostratigraphy of the Mesozoic and Cenozoic formations of the Western Carpathians

2017
VEDA, Publishing House of the Slovak Academy of Sciences
173 p.
ISBN 978-80-224-1574-3


Bochníček Oliver, Borsányi Peter, Čepčeková Eva, Faško Pavol, Chmelík Miroslav, Jančovičová Ľubica, Kapolková Hana, Labudová Lívia, Mikulová Poľčová Katarína, Mišaga Oliver, Nejedlík Pavol, Pribullová Anna, Snopková Zora, Šťastný Pavel, Švec Marek, Turňa Maroš

Klimatický Atlas Slovenska = Climate atlas of Slovakia

2015
Slovenský hydrometeorologický ústav v Bratislave
132 p., 175 maps + CD-ROM
ISBN 978-80-88907-91-6


obalka knihy

Vratislav Hurai – Monika Huraiová – Marek Slobodník – Rainer Thomas

Geofluids. Developments in Microthermometry, Spectroscopy, Thermodynamics, and Stable Isotopes.

2015
Elsevier
504 p.
ISBN 978-0-12-803241-1

You can order here


obalka knihy

Igor Broska a kolektív

Planéta, na ktorej žijeme

2015
VEDA, vydavateľstvo SAV
176 p.
ISBN 978-80-224-1436-4