Publications

researcher
Mgr. Milan Onderka, PhD.

Publications for year 2024

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.
Select year

Publications

  • ONDERKA, Milan** - LUKASOVÁ, Veronika - VARŠOVÁ, Svetlana - MIKULOVÁ, Katarína - PECHO, J. - ŠANDLÁKOVÁ, Dominika. Vyhodnotenie zmien hodnôt návrhových intenzít dažďov simulovaných regionálnymi klimatickými modelmi (EURO-CORDEX) na úrovni krajov, okresov a katastrálnych území obci Slovenska. In Počasie-podnebie-voda-pôda-ovzdušie a ich interakcie v 3. tisícročí : zborník abstraktov 1. ročníka Posterového dňa Slovenskej meteorologickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská meteorologická spoločnosť, občianske združenie, 2024, p. 22. ISBN 978-80-973051-1-6. Typ: AFH
  • SMETANOVÁ, Iveta - ONDERKA, Milan - PRISTAŠOVÁ, Lucia - CSICSAY, Kristián. Interakcia mikroklímy v Brestovskej jaskyni s vonkajším prostredím a jej vplyv na zmeny objemovej aktivity radónu. In Počasie-podnebie-voda-pôda-ovzdušie a ich interakcie v 3. tisícročí : zborník abstraktov 1. ročníka Posterového dňa Slovenskej meteorologickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská meteorologická spoločnosť, občianske združenie, 2024, p. 32. ISBN 978-80-973051-1-6. Typ: AFH