Publications

Ph.D. student
Mgr. Eva Proroková

Publications for year 2024

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.
Select year

Publications

  • PROROKOVÁ, Eva** - MIKUŠ, Tomáš - MAJZLAN, Juraj. Quantification of Mn3+/Mn4+ using the titration method in supergene Mn oxides from Štiavnica stratovulcano, Slovakia. In Sborník abstraktů. Editor Zuzana Bartošová, Sára Kozáková, Kateřina Musilová, Lucie Stejskalová, Jakub Vácha. - Brno : Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav geologických věd, 2024, p. 28. ISBN 978-80-280-0546-7. (Studentská geologická konference 2024) Typ: AFC
  • PROROKOVÁ, Eva - MIKUŠ, Tomáš - ŽATKOVÁ, Lucia - MILOVSKÁ, Stanislava - MAJZLAN, Juraj. Kvantitatívne stanovenie Mn3+/Mn4+ vo vzorkách sekundárnych Mn minerálov titračnou metódou. In Geochémia 2024 : Zborník vedeckých príspevkov z konferencie. Editor Ľubomír Jurkovič, Jozef Kordík, Claudia Čičáková ; editor Ľubomír Jurkovič, Jozef Kordík, Claudia Čičáková. - Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2024, s. 149-150. ISBN 978-80-8174-075-6. Dostupné na internete: https://www.geology.sk/wp-content/uploads/documents/foto/GCH_zborniky/2024_GCH_zbornik_w.pdf (VEGA č. 2/0029/23 : Mineralogické, kryštalochemické a izotopové štúdium sulfosolí z vybraných typov rudných mineralizácií. Vedecká konferencia Geochémia 2024) Typ: AFD