Publications

researcher, head of the Department of Sedimentology and Stratigraphy
doc. RNDr. Ján Soták, DrSc.

Publications for year 2024

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.
Select year

Publications

  • MICHALÍK, Jozef - SOTÁK, Ján. 1. Hybe - Ružiakov závoz. In Exkurzný sprievodca a zborník abstraktov. 1. vyd. - Liptovský Mikuláš : Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, 2024, s. 20-21. ISBN 978-80-89933-42-6. (Seminár geológov múzeí SR a ČR) Typ: AFH