Publikácie

vedecký pracovník, vedúci Oddelenia sedimentológie a stratigrafie
doc. RNDr. Ján Soták, DrSc.

Publikácie za rok 2024

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.
Zvoľte si rok pre výpis publikácií

Publikácie

  • MICHALÍK, Jozef - SOTÁK, Ján. 1. Hybe - Ružiakov závoz. In Exkurzný sprievodca a zborník abstraktov. 1. vyd. - Liptovský Mikuláš : Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, 2024, s. 20-21. ISBN 978-80-89933-42-6. (Seminár geológov múzeí SR a ČR) Typ: AFH