Photogalleries

  • Batizovské pleso and Velické pleso, 2016
  • Zelené pleso, Biele pleso, Trojrohé pleso, 2017
  • Temnosmrečinské plesá and Popradské pleso, 2017
  • Expedition “Oculus Mare”, 2017
  • Rakytovské pleso, Christlová, Veľké Hincovo pleso 2018
  • Side sonar survey 2018
  • In the laboratory
  • Project on YouTube
  • Popular science

https://zssm.edupage.org/album/?#photos:album:253