Aktuality

2024
12
apr

Predčasný koniec zimy 2024 v Tatrách

Fyzikálne procesy v atmosfére sú súčasťou klimatického systému. Ten sa neustále mení a má svoje prejavy na globálnej, regionálnej aj lokálnej...
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied, v.v.i. koncepčne rozvíja vedy o Zemi výskumom geologickej stavby a geodynamickej evolúcie Zeme, jej horninového zloženia a evolúcie života ako i interpretácie geofyzikálnych polí a seizmicity, s použitím najmodernejších metód a prístrojového vybavenia.

Geologický odbor

Nahlásenie pozorovania zemetrasenia
Pocítili ste zemetrasenie?
Vyplňte náš makroseizmický dotazník.