Aktuality

nové

Úspešné podujatie „My sme SAV“ v Bratislave

9. 7. 2024
Vedeckí pracovníci Ústavu vied o Zemi SAV, v. v. i. sa dňa 14. 6. 2024 zúčastnili na podujatí „My sme SAV“, ktoré sa konalo na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. Cieľom podujatia...
2024
13
jún

Deň bridlice v Marianke

V sobotu 1. júna 2024 v obci Marianka, na Námestí 4. apríla,  sa uskutočnil 2. ročník podujatia Deň bridlice. Organizátormi boli...
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied, v.v.i. koncepčne rozvíja vedy o Zemi výskumom geologickej stavby a geodynamickej evolúcie Zeme, jej horninového zloženia a evolúcie života ako i interpretácie geofyzikálnych polí a seizmicity, s použitím najmodernejších metód a prístrojového vybavenia.

Geologický odbor

Nahlásenie pozorovania zemetrasenia
Pocítili ste zemetrasenie?
Vyplňte náš makroseizmický dotazník.