Kontakt

Adresa

Ústav vied o Zemi SAV, v.v.i.
Dúbravská cesta 9
P.O. BOX 106
840 05 Bratislava

E-mail: 

geolinst@savba.sk

Telefón

+421 2 3229 3201

Fax:

+421 2 5477 7097

IČO:

00586943

DIČ:

2020894997

Ďalšie kontakty – pozri stránku Pracoviská