Akreditácie

2022

 • Questionnaire / PDF 
 • Annex1 (publications) / PDF 
 • Annex2 (citations) / PDF
 • Akreditačná prezentácia / PDF
 • Panel recomendations and questions / PDF
 • Odpovede panelu / PDF
 • Metapanel final evaluation report / PDF
 • Uznesenie Predsedníctva SAV o výsledku akreditácie / PDF

2016

 • Geofyzikálny ústav – Questionnaire / PDF, Annex1 (publications) / PDF, Annex2 (citations) / PDF
 • Geologický ústav – Questionnaire / PDF, Annex1 (publications) / PDF, Annex2 (citations) / PDF
 • Akreditačná prezentácia / PDF
 • Uznesenie Predsedníctva SAV o výsledku akreditácie / PDF