Zverejňovanie dokladov

Informácie o zmluvách sú zverejňované na stránkach Centrálneho registra zmlúv:

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z. (externé odkazy na stránku Slovenskej akadémie vied):

Zverejňovanie rozpočtu, verejných obstarávaní, zákazok s nízkou hodnotou a poskytovaní informácií:

Obchodné verejné súťaže: