Ocenenia

(od roku 2020)

2023

Bezák Vladimír

Čestný člen SGS

Oceňovateľ: Predsedníctvo Slovenskej geologickej spoločnosti

Opis: Status čestného člena bol udelený Predsedníctvom SGS pri príležitosti 100. výročia založenia ČGS a SGS

Bielik Miroslav

Cena za celoživotné dielo

Oceňovateľ: Literárny fond, Sekcia pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy

Opis: Cena za celoživotné dielo v oblasti vedy za významný prínos v oblasti vied o neživej prírode.

Broska Igor

Pamätná medaila SAV za vedeckú aj organizačnú prácu

Oceňovateľ: Slovenská akadémia vied pri príležitosti 75. výročia založenia SAV

Opis: Cena za vedeckú aj organizačnú prácu v oblasti genetickej mineralógie a geochémie akcesorických minerálov granitoidného systému

Broska Igor

Ďakovný list Geografického ustavu

Oceňovateľ: Geografický ústav SAV, v. v. i.

Ústav vied o Zemi SAV

Pamätná medaila SAV za historický alebo aktuálny prínos pre spoločnosť

Oceňovateľ: Slovenská akadémia vied

Opis: Ocenenie bolo udelené za vybudovanie a dlhoročné úspešné prevádzkovanie Národnej siete seizmických staníc

2022

Antolíková Silvia

Ďakovný list SGS

Oceňovateľ: Slovenská geologická spoločnosť

Antolíková Silvia

Najlepšia geologická práca za roky 2018-2021 v kategórii: Vedecké práce autorov bez vekového obmedzenia

Oceňovateľ: Slovenská geologická spoločnosť

Opis: Ocenenie bolo udelené za publikáciu: SOTÁK, Ján** – ELBRA, Tiiu – PRUNER, Petr – ANTOLÍKOVÁ, Silvia – SCHNABL, Petr – BIROŇ, Adrián – KDÝR, Šimon – MILOVSKÝ, Rastislav. End-Cretaceous to middle Eocene events from the Alpine Tethys: Multi-proxy data from a reference section at Kršteňany (Western Carpathians). In Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 2021, vol. 579, art. no. 110571.

Bielik Miroslav

Cena Jána Pettka

Oceňovateľ: Národný geologický komitét SR

Opis: Ocenenie za vedecký prínos, publikačno-citačný impakt a šírenie dobrého mena slovenskej geológie v zahraničí.

Lexa Jaroslav

Cena za vedu a techniku

Oceňovateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Centrum vedecko-technických informácií SR

Opis: Za celoživotné zásluhy v geologickom štúdiu vulkanických terénov, vulkanológii a paleovulkanickej rekonštrukcii, geotektonike, ložiskovej geológii a genéze vulkanogénnych ložísk nerastných surovín.

Nogová Ema

Najlepšia geologická práca za roky 2018-2021v kategórii: Práce zo sféry aplikovaného výskumu

Oceňovateľ: Slovenská geologická spoločnosť

Opis: Ocenenie bolo udelené za publikáciu: Zahorec P., Papčo J., Pašteka R., Bielik M., Bonvalot S., Braitenberg C., Ebbing J., Gabriel G., Gosar A., Grand A., Götze H.-J., Hetényi G., Holzrichter N., Kissling E., Marti U., Meurers B., Mrlina J., Nogová E., Pastorutti A., Scarponi M., Sebera J., Seoane L., Skiba P., Szűcs E. & Varga, M. 2021: The first pan-Alpine surface-gravity database, a modern compilation that crosses frontiers. Earth Syst. Sci. Data 13, 2165–2209.

Őlveczká Diana

Akademická pochvala

Oceňovateľ: Rektor Univerzity Komenského

Opis: Prejav osobitného uznania za vynikajúce plnenie študijných povinností počas celého štúdia na vysokej škole

Pažák Peter

GEM Outstanding Contribution Award (Approved unanimously by the GEM Governing Board)

Oceňovateľ: Global Earthquake Model Foundation

Opis: Peter is one of the most active members of the OpenQuake user forum and has been particularly helpful in responding to requests for assistance by other members of the community. Over the last two years he has posted over 100 messages, offering friendly advice with clarity and professionalism.Peter has provided numerous detailed bug reports for multiple platforms and was also one of the early adopters of the universal installer for the OpenQuake engine. His feedback contributed to significant improvements to the installer, particularly on the Windows platform. Peter has also been particularly active in testing and in reporting bugs related to the use of the OpenQuake engine on various platforms.Peter has contributed to making the OpenEngine a better tool and has helped make the OpenQuake user forum a more collaborative support tool. Peter has demonstrated a collaborative and open approach in working with GEM and other stakeholders, in line with GEM’s core values.

Petrík Igor

Medaila Akademika Bohuslava Cambela

Oceňovateľ: ÚVZ SAV

Soták Ján

Najlepšia geologická práca za roky 2018-2021 v kategórii: Vedecké práce autorov bez vekového obmedzenia

Oceňovateľ: Slovenská geologická spoločnosť

Opis: Ocenenie bolo udelené za publikáciu: SOTÁK, Ján** – ELBRA, Tiiu – PRUNER, Petr – ANTOLÍKOVÁ, Silvia – SCHNABL, Petr – BIROŇ, Adrián – KDÝR, Šimon – MILOVSKÝ, Rastislav. End-Cretaceous to middle Eocene events from the Alpine Tethys: Multi-proxy data from a reference section at Kršteňany (Western Carpathians). In Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 2021, vol. 579, art. no. 110571.

Vozár Jozef

Cena Ministra

Oceňovateľ: Ministerstvo životného prostredia SR

Opis: Cena za celoživotné dielo pri príležitosti Dňa baníkov, geológov, hutníkov a naftárov 2022, Banská Štiavnica

Zahorec Pavol

Najlepšia geologická práca za roky 2018-2021 v kategórii: Práce zo sféry aplikovaného výskumu

Oceňovateľ: Slovenská geologická spoločnosť

Opis: Ocenenie bolo udelené za publikáciu: Zahorec P., Papčo J., Pašteka R., Bielik M., Bonvalot S., Braitenberg C., Ebbing J., Gabriel G., Gosar A., Grand A., Götze H.-J., Hetényi G., Holzrichter N., Kissling E., Marti U., Meurers B., Mrlina J., Nogová E., Pastorutti A., Scarponi M., Sebera J., Seoane L., Skiba P., Szűcs E. & Varga, M. 2021: The first pan-Alpine surface-gravity database, a modern compilation that crosses frontiers. Earth Syst. Sci. Data 13, 2165–2209.

2021

Bielik Miroslav

Osobnosť roka 2020 – odovzdané v r. 2021

Oceňovateľ: Predsedníctvo SAV

Števko Martin

Cena SAV za výsledky vedeckovýskumnej práce pre mladých pracovníkov

Oceňovateľ: Predseda SAV

Opis: za sériu publikácií v oblasti mineralogického výskumu a za objavy minerálov na území SR

Tomašových Adam

Ocenenie SAV v kategórii Nature Index

Oceňovateľ: SAV

Opis: Cena za publikáciu: Tomašových, A., Albano, P.G., Fuksi, T., Gallmetzer, I., Haselmair, A., Kowalewski, M., Nawrot, R., Nerlović, V., Scarponi, D. and Zuschin, M., 2020. Ecological regime shift preserved in the Anthropocene stratigraphic record. Proceedings of the Royal Society B287, 20200695.

Vajda Peter

Cena SAV za špičkovú vedeckú publikáciu (prvý percentil) v roku 2020

Oceňovateľ: Predsedníctvo SAV

Opis: Cena SAV za špičkovú vedeckú publikáciu (prvý percentil) v roku 2020 v 1.oddelení SAV

Kotulová Júlia

Čestné uznanie

Oceňovateľ: Minister životného prostredia SR

Soták Ján

Pamätná medaila pri príležitosti 80. výročia založenia Štátneho geologického ústavu D. Štúra

Oceňovateľ: Štátny geologický ústav D. Štúra v Bratislave

Opis: Medaila bola udelená za dlhoročnú aktívnu prácu

2020

Bielik Miroslav

Medaila Akademika Bohuslava Cambela

Oceňovateľ: ÚVZ SAV

Bielik Miroslav

Andrusovova medaila

Oceňovateľ: PriF UK Bratislava

Kohút Milan

Cena Jána Pettka

Oceňovateľ: Národný geologický komitét SR

Opis: Za vedecký prínos, publikačno-citačný impakt a šírenie dobrého mena slovenskej geológie v zahraničí

Lexa Jaroslav

Cena Jána Pettka

Oceňovateľ: Národný geologický komitét SR

Opis: Za vedecký prínos, publikačno-citačný impakt a šírenie dobrého mena slovenskej geológie v zahraničí

Lukasová Veronika

Čestné uznanie L´Oréal – UNESCO pre ženy vo vede

Oceňovateľ: L´Oréal – UNESCO

Opis: Čestné uznanie L´Oréal – UNESCO pre ženy vo vede za projekt „Response of Mountain pine to stress factors in mountain areas of the Western Carpathians“