Výročné správy

  • Výročná správa za rok 2023 / pdf
  • Výročná správa za rok 2022 / pdf
  • Výročná správa za rok 2021 / pdf
  • Výročná správa za rok 2020 / pdf
  • Výročná správa za rok 2019 / pdf
  • Výročná správa za rok 2018 / pdf
  • Výročná správa za rok 2017 / pdf
  • Výročná správa za rok 2016 / pdf
  • Výročná správa za rok 2015 / doc

Výročné správy o činnosti a hospodárení ÚVZ SAV, v.v.i.:

  • Výročná správa o činnosti a hospodárení v.v.i. za rok 2022 / PDF