Pracovné príležitosti

Výberové konanie – Vedecký pracovník – geochemik

generálny riaditeľ Ústavu vied o Zemi Slovenskej akadémie vied vypisuje výberové konanie na pozíciu:

vedecký pracovník – geochemik

pre Geologický odbor Ústavu vied o Zemi SAV, v. v. i.

Špecifikácia pracovného pomeru:

 • 100 % úväzok, zmluva na dobu určitú max. 4 roky, pracovisko Banská Bystrica 
 • vyžaduje sa geochemická alebo chemická odbornosť so znalosťou organickej a izotopovej chémie

Platové podmienky:

platové zaradenie podľa platných predpisov a dĺžky praxe v zmysle zákona č. 553/2003 o odmeňovaní zamestnancov.

Požiadavky na uchádzača: 

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa geovedného zamerania;
 • 5 rokov praxe v odbore organická geochémia alebo organická chémia; 
 • vedecko-výskumná prax v špecializácii organická geochémia alebo organická chémia a kvalitné peer-reviewed publikačné výstupy;
 • schopnosť samostatnej vedeckej práce (spracovanie projektov, účasť na konferenciách a publikovanie výsledkov výskumu);
 • spoluúčasť na riešení vedeckých úloh a projektov, v ktorých sa riešila problematika  organickej geochémie;
 • aktívna znalosť anglického jazyka.

Termín odovzdania žiadosti: 20.10.2023  

Termín nástupu: 01.11.2023                                  

K výberovému konaniu je potrebné poslať:

 • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru;
 • motivačný list, resp. hlavné zameranie vedeckej činnosti;
 • profesijný životopis s prehľadom odbornej praxe a vedeckých aktivít;
 • prehľad publikačnej a prípadne pedagogickej činnosti;
 • kópie dokladov o vzdelaní;

Do žiadosti prosím pripojte súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov.

Žiadosti zasielajte mailom alebo poštou:

geolinst@savba.sk

poštová adresa:

Ústav vied o Zemi SAV, v. v. i.
sekretariát generálneho riaditeľa
Dúbravská cesta 9
P.O.Box 106
840 05  Bratislava

Budeme kontaktovať iba uchádzačov, ktorí vyhovujú požadovaným kritériám.