Webové stránky projektov

Projekt: Kontinentálna litosféra: rozsiahle vyšetrovanie

Zodpovedný riešiteľ: Miroslav Bielik

Webstránka projektu


Projekt: Od ložiskového k regionálnemu prieskumu

Zodpovedný riešiteľ: Ján Vozár

Webstránka projektu


Projekt: APVV-15-0292 DEPOVYT

Zodpovedný riešiteľ: Radovan Kyška-Pipík

Webstránka projektu