Ústavné semináre a prednášky

Semináre sa konajú v zasadačke Geologického odboru na Dúbravskej ceste v Bratislave (väčšinou vo štvrtok dopoludnia o 10:00). Pre kolegov zo vzdialených pracovísk sa vytvorí telemost pomocou aplikácie Zoom. Dĺžka prezentácie vrátane diskusie môže byť od 30 do 60 minút.

Program seminárov – jeseň 2023:

28.9.2023Mgr. Lucia Fojtíková, PhD.: Seizmický monitoring na Slovensku a využitie dát na výpočet ohniskových mechanizmov zemetrasení

Program seminárov – jar 2023:

23.2.2023Mgr. Fridrich Valach, PhD.: Geomagnetické pozorovania v polovici 19.storočia a historické observatórium Klementinum v Prahe
30.3.2023Mgr. Anna Buchholcerová, PhD.: Ozón a modelovanie ozónových dávok vo vysokohorskom prostredí
17.4.2023
o 10:00
(pondelok)
prof. Chuan-Chou (River) Shen (Taiwan National University): Dating a world-unique ruin of Nan Madol (Venice of the Pacific)
dr. Hsun-Ming Hu (Taiwan National University): Protracted Atlantic ice-melting and rapid sea-level rise during Ice Age Terminations
11.5.2023RNDr. Igor Broska, DrSc.: Integrovaný geochemicko-geofyzikálny pohľad na genézu vzácnokovových gemerických granitov

Program seminárov na rok 2022:

13.1.2022Ing. Veronika Lukasová, PhD. (Geofyzikálny odbor): Vegetation index as an indicator of the state of vegetation in bioclimatological research / Vegetačný index ako indikátor stavu vegetácie v bioklimatologickom výskume.
24.2.2022Mgr. Tomáš Sobocký, PhD. (Geologický odbor): Minerály vzácnych litofilných prvkov: indikátory evolúcie granitoidných hornín A-typu v magmatických až hydrotermálnych podmienkach z oblasti Ditrău masívu v Rumunsku.
18.5.2022Mgr. Ján Vozár, PhD. – RNDr. Vladimír Bezák, CSc. (Geofyzikálny odbor): Geofyzikálne multiparametrické modelovanie štruktúry zemskej kôry a vrchného plášťa Slovenska
26.5.2022RNDr. Alexandra Marsenić, PhD. (Geofyzikálny odbor): Magnetotelurická odozva v niektorých elementárnych situáciách

PhD. webinár 2022:

17.3.2022
10:00-10:15
Marina Vidhya: Diatom assemblages and their paleo-ecological response in the limnic deposits of the Tatra mountain lakes.
17.3.2022
10:30-10:45
Dominika Godová: 3D density model of the Tatra Mts area: current progress and new constraints.
17.3.2022
11:00-11:15
Ema Nogová: The Bouguer Anomaly Map from the Alpine-Carpathian Region (a Case Study from Slovenia).
24.3.2022
10:00-10:15
Dhavamani Kanagasundaram Ramachandran: Post-glacial evolution of the High Tatra Mountains Lakes and detailed summary of the sedimentary infill.
24.3.2022
10:30-10:45
Martin Šugár: Processing of the earthquake catalogue with emphasis on magnitude of completeness.
24.3.2022
11:00-11:15
Jozef Vlasáč: Epithermal precious metal mineralisation in the western part of Štiavnica stratovolcano: Nová Baňa-Rudno nad Hronom-Brehy ore district.
7.4.2022
14:00-14:15
Michal Hoffman: On potential use of natural electromagnetic emissions in ELF, VLF, and HF radio bands at active landslide areas: Preliminary results from Vinohrady nad Váhom site (Slovakia).
7.4.2022
14:30-14:45
Lucia Žatková: Postglacial depositional evolution of the High Tatra lakes on the basis of biomarkers.
14.4.2022
10:00-10:15
Lenka Ondrášová: Geoelectrical modelling of the contact zone between outer and inner Western Carpathians
14.4.2022
10:30-10:45
Eduard Koči: Studying geomagnetic storms – A case study of extreme magnetic storm (the event of May 1921 recorded in Stará Ďala, present-day Hurbanovo) and recording the geomagnetic storms at Hurbanovo with a new data logger
9.6.2022
14:00
Maria Maraszewska: Evolution of Variscan granitoid magmatism in Low Tatra Mts.

Program seminárov na rok 2021:

9.9.2021Vladimír Šimo, PhD. (Geologický odbor): Vybrané štúdie fosílnych stôp zo Západných Karpát
28.10.2021Miloš Revallo, PhD. (Geofyzikálny odbor odbor): Konvektívne vzory v rotujúcej kvapalnej vrstve
11.11.2021Jana Dérerová, (Geofyzikálny odbor odbor): Integrované modelovanie hlbinnej stavby litosféry a výpočet reologických vlastností litosféry v karpatsko-panónskej oblasti
18.11.2021Michal Nemčok, DrSc. (Geofyzikálny odbor odbor): Early post-breakup kinematic adjustments of transform fault zones
10.12.2021Mgr. Csaba Tóth, PhD. (Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici): Fosílne chobotnatce (Proboscidea, Mammalia) Slovenska. Taxonómia, biostratigrafia a paleoekológia.