Iné dokumenty

Rozhodnutie o zmene geologického oprávnenia / PDF
Osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj / PDF
Povolenie prijímať cudzincov na vykonávanie činností vo výskume a vývoji / PDF
Akčný plán / PDF
Etický kódex SAV / PDF
Informačná povinnosť (GDPR) / PDF
Základné pravidlá ochrany osobných údajov / PDF
Plán rodovej rovnosti SAV 2021-2024 / PDF