Vedenie ústavu

Generálny riaditeľ:RNDr. Ján MADARÁS, PhD.
Zástupca generálneho riaditeľa:RNDr. Igor BROSKA, DrSc.
Riaditeľ Geologického odboru:Mgr. Radovan KYŠKA-PIPÍK, PhD.
Zástupca riaditeľa Geologického odboru:Mgr. Dušan STAREK, PhD.
Riaditeľ Geofyzikálneho odboru:RNDr. Pavol NEJEDLÍK, CSc.
Zástupca riaditeľa Geofyzikálneho odboru:Mgr. Ján VOZÁR, PhD.
Vedúci pracoviska Hurbanovo:Mgr. Fridrich VALACH, PhD.
Vedúca ekonomického oddelenia:Mgr. Adriana KLEINOVÁ
Vedecký tajomník:Mgr. Miloš REVALLO, PhD.
Zástupcovia v Sneme SAV:RNDr. Igor BROSKA, DrSc.
Mgr. Pavol ZAHOREC, PhD.