Predčasný koniec zimy 2024 v Tatrách

observatórium Skalnaté pleso

Fyzikálne procesy v atmosfére sú súčasťou klimatického systému. Ten sa neustále mení a má svoje prejavy na globálnej, regionálnej aj lokálnej úrovni. Zemská atmosféra, ktorá je zmesou plynov, siaha od povrchu Zeme do výšky niekoľko sto kilometrov. Základné prejavy počasia sa však dejú v jej najnižšej vrstve – v troposfére. Tá je prepojená s ďalšími zložkami klimatického systému, čo vytvára komplexný systém vzájomne sa ovplyvňujúcich väzieb. Zmeny v atmosférických procesoch mnohokrát vedú ku globálnym zmenám celého klimatického systému, čo následne ovplyvňuje v mnohých aspektoch ľudské aktivity.

Oddelenie fyziky atmosféry Geofyzikálneho odboru v Ústave vied o Zemi SAV, v.v.i., sa snaží prispieť k porozumeniu časti týchto procesov a dať odpovede na ich mechanizmus, formovanie a na zmeny, ktoré vedú k dynamickým premenám životného prostredia.

Vedeckí a technicko – odborní pracovníci na Oddelení fyziky atmosféry v detašovanom pracovisku ÚVZ SAV v Starej Lesnej dokumentujú modernými metódami už tretí rok stav snehovej pokrývky na juhovýchodnom svahu Vysokých Tatier v oblasti Skalnatého plesa. Oproti rokom 2022 a 2023 v roku 2024 zaznamenali v dôsledku vyšších teplôt výrazný úbytok snehu po zimnom období, a to aj napriek vyšším zrážkam vo forme snehu. Porovnávacie snímky zo statickej kamery dokumentujú stav snehovej pokrývky k 8. aprílu v každom roku.

S úbytkom snehovej pokrývky a teplotami významne súvisí dĺžka vegetačného obdobia vysokohorskej vegetácie. Porovnanie fotografií na ďalšej sérii snímkov ukazuje, že podobný stav snehovej pokrývky ako v roku 2024 bol zaznamenaný v predchádzajúcich rokoch o viac ako mesiac neskôr. Aký to bude mať dopad na vegetáciu?

Prvé fenologické fázy, ako začiatok pučania, sa obyčajne pozorujú okolo polovice mája a neskôr. Vzhľadom k tohtoročným meteorologickým a snehovým podmienkam sa očakáva, že vegetačné obdobie vo vysokohorských polohách začne výrazne skôr. Preto už v polovici apríla pracovníci Oddelenia fyziky atmosféry ÚVZ SAV, v.v.i. začínajú s fenologickým monitoringom.      

Veronika Lukasová, Svetlana Varšová

Ústav vied o Zemi SAV, v.v.i., pracovisko Stará Lesná

Foto: ÚVZ SAV