Slovenskí vedci na mohyle v Írsku: o geofyzikálnom prieskume vyšiel dokumentárny film

Geofyzikálno-geodetická skupina v zložení Pavol Zahorec a Ema Nogová (Ústav vied o Zemi SAV), Roman Pašteka (Prírodovedecká fakulta UK) a Juraj Papčo (Stavebná fakulta STU) sa opätovne zúčastnila na výskume takmer 5000 rokov starej mohyly Newgrange v Írsku.

Mohyla je známa existenciou podzemnej komnaty s prístupovou chodbou v jednej svojej časti, pričom zvyšná časť je neprebádaná a priťahuje veľký záujem nielen archeológov. Mohyla je populárna aj širokej verejnosti v Írsku.

Mikrogravimetrický a georadarový prieskum Slovákov začal na mohyle už v októbri 2011, na ďalšie merania do Írska sa výskumná skupina vrátila v júni 2022. Prieskum spočíval v detailnom meraní tiažového zrýchlenia na povrchu a vnútri mohyly, na georadarovom meraní na povrchu mohyly, a na detailnom polohovom a výškovom zameraní celého objektu vrátane podzemných priestorov. Cieľom bolo využiť metodické poznatky z prvých meraní pri hľadaní objektov v nepreskúmanej časti mohyly. Dokumentárny film s názvom „Rún na Bóinne“ o geofyzikálnom prieskume špičkových vedcov v neprebádanej časti známej mohyly odhaľuje tajomstvá Newgrange.

https://www.tg4.ie/en/player/categories/top-documentaries/?series=R%C3%BAn%20na%20B%C3%B3inne&genre=Faisneis