Východné Slovensko zasiahlo zemetrasenie

Východné Slovensko zasiahlo v pondelok 9. októbra 2023 večer stredne silné zemetrasenie, ktoré spôsobilo viaceré škody na majetku. Vedecký kolektív Ústavu vied o Zemi SAV, v. v. i. od prvých momentov mapuje situáciu a ponúka prvé interpretácie seizmických záznamov.

Viac si prečítajte v Aktualitách SAV

Prehľad lokalít s pozorovaním účinkov zemetrasenia na základe doručených makroseizmických dotazníkov do 11. 10. 2023 8:08 hod. (1824 dotazníkov zo 447 lokalít).

Prehľad lokalít s pozorovaním účinkov zemetrasenia na základe doručených makroseizmických dotazníkov do 11. 10. 2023 8:08 hod. (1824 dotazníkov zo 447 lokalít).