35. svetový geologický kongres v Kapskom meste a voľba nového výkonného výboru IUGS

V dňoch 29. 08. 2016 až 04. 09. 2016 sa v Kapskom meste (Juhoafrická republika), konal 35. svetový geologický kongres. Podujatie bolo zorganizované v CTICC – Kongresovom centre v Kapskom Meste, ktoré ponúklo dobre vybavené priestory pre takúto široko koncipovanú konferenciu. Kongres sa konal na pozadí mimoriadne zložitých ekonomických podmienok. Napriek tomu sa ho zúčastnilo viac ako 4000 delegátov a sprevádzajúcich osôb zo 117 krajín. Formou prednášok alebo posterov bolo prezentovaných približne 5000 abstraktov.

Písomná informácia o priebehu 35. svetového geologického kongresu v Kapskom meste a voľbe nového výkonného výboru IUGS — PDF

Cape Town 2016