Aktuality SAV: Európsky deň minerálov: Slovensko má tisícročnú tradíciu v ťažbe a spracovaní nerastných surovín

S Jánom Madarásom

Európsky deň minerálov vyhlásený Európskou asociáciou priemyselných nerastov (IMA – Europe) si pripomíname 12. mája od roku 2007. Jeho cieľom je zvýšenie povedomia o význame minerálov v našich životoch. Sú nevyhnutné v stavebníctve, chemickom, automobilovom, leteckom či strojníckom priemysle.

https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=services-news&source_no=20&news_no=10350