Aktuality SAV: Hraničné kamene možno nájsť aj v areáli SAV na Patrónke

Hraničné kamene sú kultúrnou pamiatkou a ich poškodzovanie môže byť trestné. Na Slovensku máme podľa Pamiatkového úradu SR päť hraničných kameňov, ktoré sú dokonca národnými kultúrnymi pamiatkami. Na území Bratislavy, ktorá sa často nachádzala neďaleko hraníc rôznych štátov či ríš, je hraničných kameňov pomerne veľa. Vedeli ste, že niektoré sa nachádzajú aj v areáli SAV na bratislavskej Patrónke? Tieto objekty majú zaujímavú historickú stopu a mohli by byť aj turistickou atraktivitou, tvrdia odborníci.

S Martinom Bednárikom

https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=services-news&source_no=20&news_no=10210