Aktuality.sk: Záhada rímskeho Kolosea

S Petrom Moczom

Po celé stáročia nepochopiteľná záhada chýbajúcej vonkajšej južnej steny rímskeho Kolosea.

https://www.aktuality.sk/clanok/MSfYjZI/zahada-rimskeho-kolosea/