Významné ocenenia od Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra pre vedeckých pracovníkov Geologického odboru ÚVZ SAV v rokoch 2015–2019

Stalo sa už tradíciou, že v novembrových dňoch sa v priestoroch Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra v Bratislave, slávnostne udeľujú ocenenia. Ceny Dionýza Štúra a medaily ŠGÚDŠ udeľuje laureátom generálny riaditeľ ŠGÚDŠ na návrh vedeckej rady. Laureáti sú oceňovaní za významný prínos vo vedeckom poznaní v oblasti geológie a za významný prínos za rozvoj ŠGÚDŠ. Podujatie sa uskutočňuje pod záštitou ministra životného prostredia.Je pre Ústav vied o Zemi cťou, že v rokoch 2015–2019 boli ocenené aj naše významné vedecké osobnosti.

Cena Dionýza Štúra  je symbolickým stvárnením jedného z najvýznamnejších slovenských prírodovedcov 19. storočia – geológa a paleontológa Dionýza Štúra (1827–1893), od roku 1850 pracovníka Ríšskeho geologického ústavu vo Viedni, v rokoch 1885–1892 riaditeľa tejto najvýznamnejšej geologickej inštitúcie v Rakúsko–Uhorsku. V roku 1862 na Svetovej výstave v Londýne získali ním zostavované geologické mapy zlatú medailu.

Cena predstavuje plastický portrét Dionýza Štúra z bronzu, šikmo osadený na kamennom valci z travertínu s priemerom 10 cm, maximálnou výškou 17 cm. V spodnej časti sa nachádza v mosadzi vyrytý nápis „Cena Dionýza Štúra“ s príslušným rokom udelenia. Druhý nápis v mosadzi obsahuje názov oceňovateľa – Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava. Hmotnosť ocenenia je 3,35 kg. Cena Dionýza Štúra je udeľovaná od roku 2010 a autorom ceny je akademický sochár Martin Lettrich. Cena je uložená v ozdobnej škatuli v polkruhovej forme vystlanej bielym lesklým saténom. Súčasťou ocenenia je aj sprievodný certifikát.

Cena D. Štúra

Cenu Dionýza Štúra za rok 2019 v kategórii Osobnosť si 19. novembra 2019 z rúk štátneho tajomníka Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky Ing. Norberta Kurillu, a generálneho riaditeľa ŠGÚDŠ Ing. Branislava Žeca, CSc., prevzal RNDr. Jaroslav Lexa, CSc.

Cenu Dionýza Štúra za rok 2018 v kategórii Osobnosť si 27. novembra 2018 z rúk štátneho tajomníka Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky Ing. Norberta Kurillu, a generálneho riaditeľa ŠGÚDŠ Ing. Branislava Žeca, CSc., prevzal RNDr. Jozef Vozár, DrSc.

Zlatú medailu Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra za rok 2018 si 27. novembra 2018 z rúk generálnej tajomníčky služobného úradu Ministerstva životného prostredia SR JUDr. Ľubomíry Kubišovej a generálneho riaditeľa ŠGÚDŠ Ing. Branislava Žeca, CSc. prevzali doc. RNDr. Jozef Michalík, DrSc. a RNDr. Vladimír Bezák, CSc.

Striebornú medailu Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra za rok 2017
si 7. novembra 2017 z rúk generálneho riaditeľa ŠGÚDŠ Ing. Branislava Žeca, CSc. a riaditeľky pre geológiu ŠGÚDŠ RNDr. Aleny Klukanovej, CSc. prevzal RNDr. Igor Broska, DrSc.

Striebornú medailu Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra za rok 2015 si z rúk štátneho tajomníka Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky Ing. Vojtecha Ferencza, PhD. a generálneho riaditeľa ŠGÚDŠ Ing. Branislava Žeca, CSc., prevzal RNDr. Jaroslav Lexa, CSc.

Všetkým oceneným srdečne gratulujeme.

Text: Ján Madarás
Ilustračné foto Ceny Dionýza Štúra z roku 2019: Ján Madarás