Cena Rudolfa Mocka doktorandovi Pavlovi Myšľanovi

V dňoch 18. – 20. apríla 2024 sa uskutočnil v areáli výučbového zariadenia Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) v Herľanoch XXIII. ročník  Medzinárodnej konferencie mladých geológov (International Conference of Young Geologists 2024).

Konferencie, prednostne zameranej na študentov 2. a 3. stupňa štúdia, ale aj mladých vedeckých pracovníkov zo všetkých oblastí geológie, sa z Ústavu vied o Zemi SAV, v.v.i. zúčastnili dvaja doktorandi – Eva Proroková a Pavol Myšľan. Celkovo sa s prezentáciami predstavilo 23 účastníkov.

Pavol Myšľan za prezentáciu príspevku s názvom „Manganese mineralization at the locality Poráč – Diely: The first occurrence of As-rich layered manganese silicates in the Gemeric Unit (Slovakia, Western Carpathians)“ získal ocenenie za najlepší konferenčný príspevok – Cenu Rudolfa Mocka.

Cena je pomenovaná po doc. RNDr. Rudolfovi Mockovi, CSc. (1943 – 1996), geológovi a odborníkovi na konodonty, zakladateľovi Geologického klubu (1991) a vedúceho Katedry geológie a paleontológie na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského (1990-1994). Víťaza tejto ceny vyberá komisia, ktorá posudzuje prezentácie na základe originality, vedeckého prínosu, dizajnu štúdie a prístupu k problému, znalosti témy, zhrnutiu, odpovedí na otázky, organizácii a forme prezentácie a dodržanie časového limitu.

K oceneniu srdečne gratulujeme.

Spracoval: J. Madarás
Foto: archív P. Myšľana