Deň otvorených dverí na ÚVZ SAV v Banskej Bystrici

Ústav vied o Zemi SAV sa opäť zapojil do celoslovenského podujatia Týždeň vedy a techniky. V stredu 8. novembra 2023 v rámci Dňa otvorených dverí takmer 150 detí zo základných škôl z Banskej Bystrice, Slovenskej Ľupče a zo Starých Hôr nazrelo do tajov geológie. Malí aj väčší zvedavci navštívili spolu 9 stanovíšť – geochemické, paleolimnologické, izotopové a separačné laboratórium, brusiareň, Rtg mikrotomograf, elektrónový mikroskop, Ramanov mikroskop a výstavu minerálov, kde sa dozvedeli mnoho zaujímavostí o výskume našej Zeme.

Vo vestibule na prízemí bola nainštalovaná plávajúca plošina, kde si vyskúšali prácu s jadrovačom, ktorý sa používa pri odbere sedimentov z jazera. Naučili sa ako vznikli tatranské plesá, a čo sa skrýva v sedimentoch pod hladinou. Pomocou tomografu objavili zvieratko ukryté v Kinder vajíčku, cez okulár mikroskopu prenikli do sveta mikrofosílií a minerálov, mali možnosť overiť pravosť svojho vlastného šperku pomocou Ramanovej spektroskopie a preskúmať klimatické záznamy zapísané v jaskynných kvapľoch cez analýzu stabilných izotopov. Veľkým zážitkom bolo pre deti zmrazenie kvetu v tekutom dusíku. Na poschodí bola výstava minerálov, skamenelín a jaskynnej výzdoby. Zahrali sa aj na jaskyniarov, keď na imitácii jaskynnej plazivky skúšali preliezť cez čo najužší priestor – víťaz prešiel cez otvor široký 13,5 cm. V separačných laboratóriách si pozreli spracovanie geologických a paleontologických vzoriek a v brusiarni prípravu preparátov pre ďalší výskum.

Zapojili sa všetci, ktorí mohli, menovite (v abecednom poradí): A. Biroň, S. Budačová, N. Halašiová, I. Ivaničová, M. Jambrović, R. Kyška Pipík, V. Marina, S. Milovská, R. Milovský, H. Paľová, E. Proroková, B. Ramaj, H. Rovňanová, J. Šurka, D. Troppová, J. Vlasáč, L. Žatková.

Text: L. Žatková
Foto: H. Paľová, A. Vrancová