Dobré noviny: Chodíme po drahom opále, zlate aj antimóne. Mohli by sme byť veľmocou Európy

Slovensko je ideálna krajina na hľadanie vzácnych kameňov minerálov. Podľa úspešného vedca Martina Števka je škoda, že tak málo našincov má práve toto hobby.

https://www.dobrenoviny.sk/c/211139/znamky-mineralov-chodime-po-drahom-opale-zlate-urane-i-rudach-antimonu