Hľadanie „The Second Chamber“ v mohyle Newgrange (UNESCO) pomocou geofyziky

Tím slovenských výskumníkov sa po 11 rokoch opätovne zúčastnil na geofyzikálnom meraní na približne 5000 rokov starej mohyle v Boyne Valley v Írsku. Súčasťou výskumného tímu na známej mohyle Newgrange boli Pavol Zahorec a Ema Nogová z ÚVZ SAV, Roman Pašteka z PriF UK a Juraj Papčo zo SvF STU, ktorí počas niekoľkodňového merania vykonávali najmä gravimetrické a georadarové merania. Mohyla Newgrange je známa existenciou podzemnej komnaty s prístupovou chodbou v jednej svojej časti. Zvyšná časť mohyly je neprebádaná a priťahuje tak veľkú pozornosť archeológov. Pilotný mikrogravimetrický prieskum v roku 2011 bol zameraný na overenie metodiky vyhľadávania podzemných priestorov nad známou komnatou. Úspešné výsledky sa stali podkladom pre ďalšiu spoluprácu slovenských a írskych odborníkov, ako aj pre popularizáciu geofyzikálneho prieskumu v archeológii.

Lokalita Newgrange je známa nielen odbornej verejnosti, ale zároveň populárna v širokej verejnosti v Írsku. Tajomstvá mohyly sú aj námetom pre dokumentárny film spoločnosti IWR Media Ltd., ktorého natáčania sme sa zúčastnili. Film je zameraný na prieskum možnej prítomnosti druhej komnaty v mohyle („The Second Chamber“).

Hoci podmienky na meranie neboli priaznivé (silný vietor a nestabilný podklad), po predchádzajúcich skúsenostiach z meraní v roku 2011 sme boli na dané prostredie lepšie pripravení a dosiahli sme relatívne vysokú presnosť meraní. Okrem mikrogravimetrie boli pri prieskume použité aj ďalšie metódy: georadar, terestrické laserové skenovanie. Výsledky meraní je teraz nevyhnutné spracovať a verejnosti budú dostupné v súlade s dohodnutými podmienkami.

Výskum bol realizovaný na pozvanie írskej spoločnosti IWR Media Ltd. v spolupráci s Landscape & Geophysical Services, a podporený aj slovenskou vedeckou agentúrou VEGA.

Pripravili: Pavol Zahorec, Ema Nogová (GFO ÚVZ SV)

Second Chamber foto1
Na meranie boli použité najmodernejšie terénne gravimetre Scintrex CG-5 a CG-6. Nepriaznivé podmienky si vyžadovali tienenie vetra a špeciálne statívy na ukotvenie prístrojov.
Second Chamber foto2
Meranie rôznymi typmi georadarov v oblasti pred mohylou…
Second Chamber foto3
…a na jej strmých svahoch.
Second Chamber foto4
Proces merania bol podrobne zachytávaný do pripravovaného dokumentárneho filmu.
Second Chamber foto5
Na poslednom gravimetrickom bode. Vpravo Kevin Barton z Landscape & Geophysical Services, Írsko.
Second Chamber foto6
Spoločná fotografia slovenského výskumného tímu, v pozadí mohyla Newgrange