Jozef Bódi „bodoval“ v súťaži doktorandiek a doktorandov SAV

V pondelok 24. júna 2024 sa v Aule SAV v Bratislave predstavili víťazné doktorandky a doktorandi SAV, ktorí pred svojimi kolegami a kolegyňami prezentovali výsledky svojich výskumných prác na štvrtom ročníku vedeckého seminára.

Ako na úvod zdôraznila prof. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc., cieľom tejto prezentácie výskumnej činnosti doktorandov a doktorandiek je naučiť sa prezentovať v určenom časovom rozhraní jasne a zrozumiteľne výsledky svojej vedeckej činnosti, a zároveň o nich diskutovať.

V rámci Oddelenia vied o neživej prírode si prvú cenu odniesol RNDr. Jozef Bódi z Ústavu vied o Zemi SAV, v. v. i., Geofyzikálneho odboru, Oddelenia gravimetrie a geodynamiky, za prezentáciu výskumu v oblasti gravimetrických meraní vo vulkanických oblastiach pod názvom“ Gravity anomalies and volcanoes“. Jeho školiteľom je RNDr. Peter Vajda, PhD.

Najúspešnejší vedci a  vedkyne si na záver seminára  prevzali z rúk podpredsedu SAV pre 1. oddelenie vied Dr. Martina Venharta diplomy. „Je pre mňa veľkým potešením, že som si mohol vypočuť vystúpenia a výsledky vedeckej práce vynikajúcich mladých študentov, doktorandov, ktorí sú budúcnosťou nielen Slovenskej akadémie vied, ale aj samotnej vedy. Všetkým srdečne blahoželám k tomuto úspechu,“ uviedol podpredseda Dr. Martin Venhart pri odovzdávaní ocenení.

Text: Andrea Nozdrovická, Ján Madarás Foto: Martin Bystriansky