Kurz analytických metód pre študentov z Poľska

V dňoch 3. až 7. februára 2020 sme usporiadali v priestoroch Centra vzdelávania SAV v Banskej Bystrici, už po štvrtý krát, kurz „Analytical Methods in Geology“ pre študentov z AGH University of Science and Technology v Krakove.

V priebehu týždňa sa študenti oboznámili s vybratými metódami geologického výskumu ako röntgenová fluorescenčná spektrometria (XRF), izotopová geochémia, terénne paleolimnologické metódy, röntgenová mikrotomografia (CT), a tvorba 3D digitálnych modelov pomocou terestrického laserového skeneru.

Výuka o konkrétnej metóde pozostávala z teoretickej prednášky a praktickej časti, kde mohli analyzovať aj vlastné vzorky. Na vyučovaní metód sa podieľali: Stanislava Milovská, Rastislav Milovský, Radovan Pipík Kyška a Juraj Šurka. Ubytovanie a administratívne riadenie zabezpečovali Nataša Halašiová a Henrieta Paľová.

O tom, že náš kurz každoročne medzi študentami rezonuje, svedčia aj ďakovné maily z Poľska, aj fakt, že jedna z účastníčok predošlých kurzov, sa rozhodla pre doktorandské štúdium na našom ústave.

Ďalšie pokračovanie kurzu je, žiaľ, otázne, keďže už aj v Poľsku bol zaznamenaný pokles záujmu študentov o geológiu resp. prírodné vedy. Z počiatočných 24 (v roku 2017) postupne klesol počet účastníkov na 7. Našu prácu verejnosti predstavujeme pri každej príležitosti, ako je Noc výskumníkov, Deň otvorených dverí a ďalšími aktivitami. Deti sa pri našich stánkoch obyčajne tvária nadšene. Kde je chyba, že si nakoniec geológiu vyberie málokto?

Foto: J. Šurka
Text: J. Luptáková

Poľskí študenti v izotopovom laboratóriu.
Poľskí študenti v izotopovom laboratóriu.