Medzinárodná konferencia o ľadových jaskyniach v rakúskom Werfenwengu

V dňoch 12-17. mája 2024 sme sa zúčastnili desiateho ročníka konferencie IWIC – International Workshop on Ice Caves, v alpskom Werfenwengu neďaleko Salzburgu. Táto konferencia sa konala dvojročne od roku 2004 v zaujímavých lokalitách s ľadovými jaskyňami po celom svete, z toho dvakrát na Slovensku (Demänovská dolina 2006 a Liptovský Mikuláš 2022). Účastníci informovali o mimoriadne zaujímavých výskumoch, napríklad o fumarolových jaskyniach v ľadovcoch na vrcholoch sopiek, o pravekej technike ťažby ľadu v lávových jaskyniach v Severnej Amerike, o ľadových jaskyniach ako mikrobiálnych hot-spotoch. Z ÚVZ SAV sme sa na podujatí zúčastnili dvaja, prezentovali sme výsledky nášho výskumu jaskynných kryogénnych karbonátov (CCC), ktoré sú produktom topenia permafrostu po poslednom ľadovom maxime. Téme kryogénnych karbonátov bola venovaná celá sekcia, naše prednášky vyvolali pozitívny záujem, diskusiu a nové spolupráce (Milovská et al.: Trace elements substitution may control the shape of CCC; Milovský et al.: Modelling mineral successions in freezing ice-blocks, https://doi.org/10.25651/1.2024.0002). Ďakujeme spoluautorom!

Viacero prednášok sa týkalo aj veľmi akútnych problémov, ktoré dnešné prudké klimatické zmeny prinášajú. S roztápaním ľadu v ľadovcoch a jaskyniach vplyvom teplých zím a daždivých liet nám miznú mimoriadne cenné údaje o klíme a prostredí v minulých dobách. Spolu s odborníkmi z Európy, USA, Kanady a dokonca Nigérie:) sme tak okrem odborných tém diskutovali aj spôsoby, ako zachovať maximum informácií z tých jaskynných ľadov, ktoré sa s istotou v blízkej budúcnosti roztopia. Ideálom je chladený sklad ľadových vzoriek podobný tým, ktoré uchovávajú grónske a antarktické ľadovcové vrty. Aj keď z Demänovskej bývalej ľadovej jaskyne už nezachránime nič, táto iniciatíva môže byť šancou pre tie, ktoré ešte ľad majú.

Stanislava Milovská a Rasťo Milovský, ÚVZ SAV.