Nová poštová známka s vedeckou tematikou

obálka prvého dňa

V piatok 27. mája 2022 vychádza na Slovensku nová poštová známka s vedeckou tematikou. Venovaná je 150 rokom vedeckých pozorovaní Zeme. Známka má nominálnu hodnotu dve eurá. Motívom na obálke prvého dňa (FDC) sú Helmholtzove cievky, ktoré sa používajú na eliminovanie zemského magnetického poľa. Autorom výtvarného návrhu je akad. maliar Ľubomír Paľo.

Podnetom na tvorbu poštovej známky (s rozmermi 44,4 x 26,5 mm) bol príspevok Ústavu vied o Zemi SAV, v. v. i., a Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove pod názvom Základy vied o Zemi a vesmíre sú už vyše 150 rokov v Hurbanove. Zaujal Poštovú filatelistickú službu (POFIS) a obe spomínané inštitúcie na jej podnet pripravili námet pre známkovú komisiu, ktorý by reflektoval okrúhle výročie. 

Viac sa dočítate v Aktualitách SAV.

Ilustračné foto: POFIS