Noviny PLUS: Zemetrasenia na Slovensku

Nedávne zemetrasenie v oblasti Banskej Bystrice nebolo ojedinelé. Aj na Slovensku je zem neustále v pohybe. Ako sa to prejavuje, ako sa to meria, aké najsilnejšie zemetrasenia sa vyskytli na území Slovenska, sme sa porozprávali s RNDr. Jánom Madarásom PhD., riaditeľom Ústavu vied o Zemi SAV, Verejnej výskumnej inštitúcie.