Zoznam pracovníkov

Profilová fotografia
vedecký pracovník
doc. RNDr. Stanislav Jeleň, CSc.
komplexný mineralogicko-geochemický a metalogenetický výskum hydrotermálnych rudných ložísk zlata, striebra a polymetalických rúd v neovulkanitoch Slovenska; štúdium environmentálnych problémov súvisiacich s banskou činnosťou
T:     048/ 321 3317
ORCID:   ORCID