Ocenenie pre doktorandku Evu Prorokovú na konferencii GEOCHÉMIA 2024

Doktorandka nášho ústavu, Mgr. Eva Proroková, získala cenu Stanislava Gazdu za najlepší poster mladých vedeckých pracovníkov na konferencii GEOCHÉMIA 2024, ktorá sa konala na ŠGÚDŠ v Bratislave v dňoch 10.-11. 04. 2024. Poster s názvom „Kvantitatívne stanovenie Mn3+/Mn4+ vo vzorkách sekundárnych Mn minerálov titračnou metódou podľa E. Blooma“, v stanovenom krátkom čase stručne, ale zrozumiteľne, odprezentovala. Eve srdečne blahoželáme!

Poster v PDF

Odovzdávanie diplomu
Diplom za najlepší poster mladých ved. pracovníkov.