Oznámenie Vedeckej rady Ústavu Vied o Zemi SAV o konaní doplňujúcej voľby do Správnej rady

Pohovor s kandidátmi sa uskutoční telekonferenčne, prostredníctvom platformy ZOOM, dňa 7.6.2024 o 10:00. Voľby sa uskutočnia elektronicky prostredníctvom platformy ADoodle dňa 7.6.2022 od 11:00 do 12:00.

Viac o voľbe / PDF

Zoznam voličov / DOCX