Pozvánka na prednášku (Igor Broska, Martin Ondrejka)

Čas:2. marca 2023 o 15:00
Miesto:zasadačka Ústavu vied o Zemi SAV, Bratislava
Názov:Igor Broska (ÚVZ SAV): El Capitan – 900 m vysoký svedok evolúcie granitov (Yosemitský národný park, Kalifornia)

Martin Ondrejka (PriFUK): Aloha Havaj, krátka návšteva u sopečnej bohyne Pele
Link: