Projekt Petržalská super škola pokračoval ďalšou zaujímavou prednáškou

Projekt SAV a mestskej časti Bratislava – Petržalka Petržalská super škola pokračoval ďalšou prednáškou určenou pre siedmakov petržalských základných škôl. Prednášku viedol Dr. Peter Vršanský z Ústavu vied o Zemi SAV, v. v. i. a Ústavu zoológie SAV, v. v. i. s víťazmi Zuzanou Kováčovou, Klárou Lukáčovou a Maxom Fuhrichom. 

Viac na Aktualitách SAV

Foto: Juraj Monsberger

Petržalská super škola v aule Ekonomickej univerzity