Rádio Slovensko: Nálezisko prvkov vzácnych zemín vo Švédsku

Rádio Slovensko – Rádiožurnál o 18:00: Reportáž o nálezisku prvkov vzácnych zemín vo Švédsku s Jánom Madarásom (od 18:53 min.)

https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1124/1973316