Rádio Slovensko: Prežije ľudstvo rok 2222?

Rozhovor s Jánom Madarásom v relácii Veda SK

https://www.rtvs.sk/radio/archiv/11373/1860454#