Víťazstvo Lucie Žatkovej v Súťaži mladých vedeckých pracovníkov a pracovníčok SAV do 35 rokov

Slovenská akadémia vied usporiadala aj v roku 2024 Súťaž mladých vedeckých pracovníkov do 35 rokov. Do súťaže sa zapojila naša kolegyňa Mgr. Lucia Žatková, PhD. s publikáciou o fosílnych biomarkeroch tatranských plies publikovanej v Organic Geochemistry, https://doi.org/10.1016/j.orggeochem.2023.104672. Téme sa začala venovať v rámci svojho doktorandského štúdia a pre našu organizáciu znamená jej práca nový smer vo výskume kvartérnych biotopov. 

Lucia svoju prácu s názvom „Fosílne biomarkery odhaľujú environmentálne a klimatické zmeny v Tatrách“  predstavila pred komisiou 30. apríla 2024, kde boli pozvaní vybraní súťažiaci SAV zo všetkých prihlásených. Komisiu zaujala vedeckou hodnotou práce a oduševnením, akým predstavila svoje výsledky. Vyhrala nielen Súťaž mladých vedeckých pracovníkov SAV, ale zároveň svojím postojom zmenila pravidlá hodnotenia pre vedkyne, ktoré určitý čas svojej kariéry obetovali výchove detí. Len dodávame, že Lucia s témou biomarkerov zaujala a bola ocenená na viacerých konferenciách počas doktorandského štúdia, preto jej úspech v súťaži SAV nie je náhodný. Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutočnilo 13. júna 2024 v Košiciach. Ceny odovzdával predseda SAV prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc. Ocenenie je poctou za prínos v oblasti geochémie, za rozvoj analytických metód organickej geochémie na ÚVZ SAV, v.v.i. a dúfame, že bude inšpirovať nastupujúcu generáciu geológov.

Lucii z úprimného srdca gratulujeme a prajeme jej veľa úspechov vo vedeckej práci.

Lucia Žatková s diplomom
Víťazi súťaže