Víťazstvo Lucie Žatkovej v súťaži prezentácií posterov na konferencii Geochémia 2019

Doktorandka nášho ústavu, Mgr. Lucia Žatková, získala cenu Stanislava Gazdu za najlepší poster mladých vedeckých pracovníkov na konferencii GEOCHÉMIA 2019, ktorá sa konala v Častej – Papierničke v dňoch 3.-4. 12. 2019. Poster s názvom „Fosílne biomarkery v sedimentoch tatranských plies odrážajú zmeny bioty v holocéne“, v stanovenom krátkom čase stručne, ale zrozumiteľne, odprezentovala. Lucii srdečne blahoželáme!

Foto: T. Lánczos

Lucia Žatková
Diplom