Výročie zemetrasení 6.2. a 18.2.1822 pri Komárne

V dňoch 6. a 18. februára 2022 sme si pripomenuli 200. výročie stredne silných zemetrasení, ktoré postihli mesto Komárno a obec Iža. Zemetrasenia z rokov 1822 sa radia do obdobia zvýšenej seizmickej aktivity seizmickej zdrojovej zóny Komárno dokumentovanej počas druhej polovice 18. storočia a prvej polovice 19. storočia (zemetrasenia v rokoch 1763, 1783, 1806, 1822, 1841, 1851).

Zemetrasenie 6. februára 1822, ktoré sa odohralo v dopoludňajších hodinách, spôsobilo v Komárne popraskanie stien na budovách. V obci Iža boli poškodené dva kostoly a v celej dedine zostalo iba 16 nepoškodených domov. Epicentrálna makroseizmická intenzita dosiahla hodnotu 6-7° makroseizmickej stupnice EMS-98, čo pri prepočte na momentové magnitúdo dáva približnú hodnotu Mw = 4,8.

Zemetrasenie 18. februára 1822, ktoré sa odohralo vo večerných hodinách, poškodilo v Komárne kostol sv. Ondreja, kláštor benediktínov a komárňanskú pevnosť. Mnoho budov v meste malo popraskané steny a popadané komíny. V mestských studniach vystúpila voda až nad okraj a plným prúdom vytekala, inde úplne zmizla. Ako zaujímavosť možno spomenúť, že Dunaj bol pri zemetrasení veľmi nepokojný a na svojich brehoch ukladal červený piesok. V obci Iža sa odtrhol vrcholec na veži kostola a mnoho domov bolo poškodených. Zemetrasenie bolo pocítené aj na ďalších siedmich lokalitách (Krátke Kosihy, Virt, Budín, Mór, Bratislava, Šamorín, Búč). V noci z 18. na 19. februára 1822 nasledovali po hlavnom otrase dva slabšie dotrasy.

Podľa prehodnotenia makroseizmických účinkov zemetrasenia 18. februára 1822, ktoré uskutočnili maďarskí seizmológovia v druhej polovici 90. rokov minulého storočia, dosiahla epicentrálna makroseizmická intenzita hodnotu 6° makroseizmickej stupnice EMS-98 (staršia hodnota bola až 8° EMS-98), čo pri prepočte na momentové magnitúdo dáva približnú hodnotu Mw = 4,6. Na ilustračnom obrázku je mapa hodnôt pozorovanej makroseizmickej intenzity podľa makroseizmickej stupnice EMS-98.

Okolie Komárna patrí medzi seizmicky najaktívnejšie oblasti na území Slovenska. Zemetrasenia 28.6.1763 a 22.4.1783, ktoré ťažko poškodili mesto Komárno a jeho okolie, patria medzi najsilnejšie zemetrasenia s epicentrom na území Slovenska. Epicentrálna makroseizmická intenzita zemetrasení 1763 a 1783 dosiahla hodnotu 8-9° EMS-98, čo pri prepočte na momentové magnitúdo dáva približnú hodnotu Mw = 5,8.

Podrobnejšie informácie o historických zemetraseniach z roku 1822 s epicentrom pri Iži a Komárne, ako aj o historických zemetraseniach na území Slovenska všeobecne, sa môžete dozvedieť z relácie Večerné reflexie, ktorá bola vysielaná 1.3.2022 na Rádiu Regina (hosťom relácie bol seizmológ ÚVZ SAV RNDr. Róbert Kysel, PhD.).

Večerné reflexie – Rozhlasový archív RTVS

Text: RNDr. Róbert Kysel, PhD.
Oddelenie seizmológie, Geofyzikálny odbor Ústav vied o Zemi SAV, v.v.i.

Mapa hodnôt makroseizmickej intenzity zemetrasenia 18. februára 1822
Mapa hodnôt makroseizmickej intenzity zemetrasenia 18. februára 1822 z analýzy dostupných historických údajov (F – Felt – pocítené). Za grafické spracovanie ďakujeme RNDr. Františkovi Šipkovi zo spoločnosti EQUIS spol. s r.o.