Výstava „Planéta, na ktorej žijeme“

Výstava pod názvom Planéta, na ktorej žijeme bola  jednou z hlavných aktivít Medzinárodneho roku planéty Zem na Slovensku. Pripravilo ju Prírodovedné múzeum Slovenského národného múzea spolu s Geologickým ústavom SAV v Bratislave.

Výstava sa uskutočnila v budove SNM na Vajanského nábreží a trvala od novembra 2008 do júla 2009. Počas jej trvania ju videlo takmer 50 000 návštevníkov, čo sa hodnotí ako nadpriemerná návštevnosť. Kurátormi výstavy boli Igor Broska (Geologický ústav  SAV) a Eva Nelišerová (Slovenské národné múzeum  Prírodovedné múzeum). Celý koncept výstavy sa pripravoval v súčinnosti s Prírodovedeckou fakultou UKŠtátnym Geologickým ústavom D. Štúra a Geofyzikálnym ústavom SAV. Po jej skončení sa časť exponátov prezentovala v Múzeu Spiša v Spišskej Novej Vsi (január 2010 – september 2010), v Podunajskom múzeu v Komárne (apríl 2011 – august 2011) a v Slovenskom národnom múzeu v Martine (november 2011 – júl 2012).