Zemetrasenia – Tragické výzvy v dejinách

Pútavé, prekvapujúce a poučné. Také je čítanie o tragických zemetraseniach a cunami v rokoch 1755, 1906, 1960, 1985, 2004, 2011 a 2023. Ako ovplyvnili tieto udalosti poznanie planéty, na ktorej žijeme? Ako poznamenali osudy krajín a aké varovanie znamenajú pre budúcnosť? Ako ovplyvnilo poučenie zo zemetrasení misie človeka na Mesiac a Mars? Kniha je jedinečnou publikáciou špičkového kolektívu slovenských autorov o zemetraseniach, seizmických vlnách, lunotraseniach a marsotraseniach. Je určená pre najširšiu verejnosť a prvá svojho druhu na našom trhu. Kniha je cenným zdrojom informácií pre každého, kto chce získať najnovšie informácie o tom, čo je úlohou seizmológov a seizmológie, ako aj o významných zemetraseniach v histórii ľudstva, ktoré zmenili štruktúru miest aj samotnej spoločnosti. Kniha je doplnená farebnými ilustráciami od Ladislava Csurmu a autorov textu.

Obálka knihy

Autormi publikácie sú  prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc., seizmológ pôsobiaci na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského a Ústave vied o Zemi Slovenskej akadémie vied, Eva Rutšeková, študentka histórie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, doc. Mgr. Jozef Kristek, DrSc., doc. Mgr. Martin Gális, PhD. – seizmológovia z FMFI UK a ÚVZ SAV a Mgr. Miriam Kristeková, PhD. – seizmologička z ÚVZ SAV.  Predhovor napísali PhDr.Slavomír Michálek, DrSc., riaditeľ Historického ústavu SAV, v.v.i. a RNDr. Ján Madarás, PhD., generálny riaditeľ Ústavu vied o Zemi SAV, v.v.i.  

Kniha z vydavateľstva Grada v rozsahu 288 strán bola za účasti autorov a hostí slávnostne uvedená na trh dňa 4. decembra 2023 rektorom Univerzity Komenského prof. JUDr. Marekom Števčekom, DrSc. v Informačnom a mentoringovom centre UK na Štúrovej ulici 9 v Bratislave.

Text: Ján Madarás
Foto: Grada, vydavateľský dom (ilustrácia od L. Csurmu), Vladimír Kuric a Tomáš Madeja