Projekty

Mgr. Anna Buchholcerová, PhD.

Medzinárodné

Ukončené
 • Porovnanie geofyzikálnych a geologických štruktúr litosféry Západných Karpát s inými orogénnymi oblasťami Európy (hlavne s Českým masívom a nórskymi kaledonidami)
  Program: Mobility
  Doba trvania: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2022
 • Geofyzikálne príhody a ich bioindikácia pomocou mikroorganizmov
  Program: Medziakademická dohoda (MAD)
  Doba trvania: 1. 4. 2020 – 31. 3. 2022

Národné

Aktuálne
 • Odozva borovice horskej – kosodreviny na stresové faktory v horských oblastiach Západných Karpát
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2024
Ukončené
 • Komplexná analýza vplyvu rastúcej teploty vzduchu na extremalitu zrážok na Slovensku
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2023
 • Vývoj systému pre hodnotenie hrozby bleskových povodní a na podporu tvorby návrhov modro-zelenej infraštruktúry
  Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
  Doba trvania: 15. 10. 2022 – 30. 11. 2023
 • Mezo- a mikro-meteorologický priskumvýskytu hydrometeorov v prízemnej vrstve troposféry na základe pasívneho vyhodnocovania zmien elektromagnetického žiarenia z antropogénnych zdrojov.
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020
 • Atmosférické procesy a troposférický ozón v horskom prostredí
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2014 – 31. 12. 2017