Projekty

odborný pracovník
Mgr. Lucia Žatková, PhD.

Národné

Aktuálne
 • Sedimentárne paleoprostredia a fauna lastúrničiek vo vrchnom miocéne Západných Karpát
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2024 – 31. 12. 2026
 • Čítanie v prírodných archívoch: tisíce rokov dlhá história prostredia a klimatických zmien zaznamenaná v alpínskych jazerách Ukrajinských Karpát
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2021 – 30. 6. 2025
 • Chronostratigrafické štandardy a sedimentárne archívy globálnych zmien života a paleoprostredia Západných Karpát
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 8. 2021 – 30. 6. 2025
Ukončené
 • Laminované sedimenty – nástroj pre chronológiu klimatických eventov v Tatrách na konci pleistocénu
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2023
 • Kvartérne klimatické zmeny v izotopových archívoch slovenských jaskýň
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2021