Projekty

vedecký pracovník
doc. Mgr. Peter Bačík, PhD.

Národné

Ukončené
  • Genéza a evolučné štádiá granitového masívu tatrickej časti Nízkych Tatier
    Program: VEGA
    Doba trvania: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2023