Projekty

odborný pracovník
Mgr. Ivana Koubová, PhD.

Národné

Aktuálne
 • Porovnávacia tafonómia mikro- and makrobezstavovcov: stopovanie intenzity tafonomicky-aktívnej zóny v čase
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2023 – 30. 6. 2027
 • Účinky klimatických zmien na veľkostnú štruktúru bentických spoločenstiev a ich odlíšenie od tafonomických účinkov vo fosílnom zázname (spodná jura, titón, miocénne klimatické optimum, holocén).
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2026
 • Chronostratigrafické štandardy a sedimentárne archívy globálnych zmien života a paleoprostredia Západných Karpát
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 8. 2021 – 30. 6. 2025
 • Šváby zo svetových jantárov III.
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2024
Ukončené
 • Chronológia globálnych udalostí v tethýdnych a paratethýdnych panvách Západných Karpát na základe evolučného vývoja a životných podmienok fosílnych planktonických organizmov.
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2023
 • Šváby zo svetových jantárov II.
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2021